Verantwoordelijkheid

Onder alle omstandigheden ben je zelf verantwoordelijk voor de manier waarop je met de ontvangen informatie omgaat. Elcke Wolters is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor effecten positief dan wel negatief voortvloeiend uit de keuzen en acties die gemaakt of gedaan worden door jou als cliënt, noch voor acties voortvloeiend uit of gedaan naar aanleiding van het gegeven consult.