Skip to content Skip to footer

Praktijk Blauwe Regen, gevestigd in Harreveld, gaat graag zorgvuldig met jouw gegevens om. Hoe wij dat doen, vind je terug in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Praktijk Blauwe Regen, Elcke Wolters
Gevestigd te Harreveld
Telnr. 06-51728975 / KvK 67594603

Je persoonsgegevens:

Praktijk Blauw Regen verwerkt de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam – Adresgegevens – Telefoonnummer- Geboortedatum-  E-mailadres.
 • Deze persoonsgegevens worden verwerkt doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 • Hoe gebruiken wij de van u ontvangen persoonsgegevens?
 • Praktijk Blauwe Regen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Je te kunnen informeren of antwoorden indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je betaling af te kunnen handelen;
 • Om eventuele producten naar je te verzenden of af te leveren;
 • Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn of worden.
 • Geautomatiseerde besluitvorming
 • Praktijk Blauwe regen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Blauwe Regen) tussen zit.
   
  Hoe lang bewaren wij je gegevens?
 • Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor je uit te voeren. 
 • Delen van persoonsgegevens met derden
 • Gegevens worden uitsluitend en alleen aan derden verstrekt om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
 • Praktijk Blauwe regen gebruikt alleen technische en functionele cookies. Alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 • Jij bent onze klant. Dus heb je het recht om te bepalen welke gegevens wij van je wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heb je nog andere rechten. Wij vatten ze hieronder samen:
 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • Wanneer je meent, dat wij bepaalde gegevens over jou onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kun je om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraad alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor jou werken correct zijn.
 • Indien je niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kun je ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan je verzoek.
 • Indien je dat wenst, kun je ons vragen je gegevens door te zenden aan een derde. Na ontvangst van je vezoek zullen wij hier zo spoedig mogelijk aan mee werken.
 • Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via het contactformulier op deze site. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek .
 • Klachten over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan: Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met je persoonsgegevens om te gaan. Heb je vragen over de wijze waarop binnen Praktijk Blauwe Regen wordt omgegaan met je persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Mocht je klachten hebben over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan spreken wij de wens uit dat je hierover contact met ons opneemt. Wij beloven je dat deze klacht onze aandacht krijgt.
 • Mocht je toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met jouw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:
  www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Praktijk Blauwe Regen © 2022